• KerkCoach

    KerkCoach

    De werkelijkheid van processen en conflicten in de kerk is vaak een bont geheel met vele aspecten. Mensen kijken vanuit verschillende ervaringen, andere persoonlijkheden, eigen beroepspraktijk enz. soms heel 'speciaal' tegen de zaken aan. Door te letten op die persoonlijke betrokkenheid en geloofsbeleving, probeer ik op z’n minst onnodig leed te voorkomen, maar liever wil ik nieuwe wegen met elkaar ontdekken.

Kerksluiting boek

Nooit gedacht dat ik mijn verschillende studies en ervaringen in kerk en bedrijfsleven, ooit zou kunnen combineren als KerkCoach. Mijn gereedschapskist is gevuld met tools vanuit theologie en predikantschap, kerkelijke organisatie en onroerend-goed, rechtswetenschap en mediation, vertrouwenspersoon en procesbegeleider.. ze vallen allemaal samen in het handwerk van KerkCoach.

Zo ben ik betrokken bij het interne overleg van kerksluitingen, spanning die dat oproept. Nieuw beleid van de kerk dat ontwikkeld moet worden. Relaties die verzoend (zouden) moeten worden. Overleg buiten de kerk: met makelaars en notarissen, architecten en bouwers, wethouders en planologen. Alles hangt met elkaar samen.

De werkwijze is korter of langer, maar steeds in een eenvoudige structuur: zo lang en zo kort als het nodig is, met afspraken per maand, zie de bijlage.