• Mediation

    Mediation: Meerzijdig-er dan alleen goedkoop

    Mediation is letterlijk bemiddelen tussen partijen.
    Die partijen houden zelf het heft in handen..
    Wel geven ze tijdelijk even het gespreks- roer over om weer op gang te komen.

Meerzijdig
NMI Registermediator

De partijen in mediation kunnen heel verschillend zijn:

Ouders-kinderen,
partners onderling,
werkgever-werknemer enz.

Dat kan over heel verschillende onderwerpen gaan:

ontslag,
scheiding,
familieruzie,
de erfenis enz.

Vaak speelt er een zakelijke achtergrond in mee,
of komt dat in de uitwerking naar voren.

Met een persoonlijke en zakelijk inzet krijg je
zo via mediation op de snelste en goedkoopste manier
weer beweging in vastgelopen zaken,
op je eigen gekozen manier,
en je eigen afspraken!

Als mediator ben ik aangesloten bij:

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Platform Conflictmanagement en Mediation in de kerk (PCM)
Het netwerk van Mediation Groep Holland. (MGH)