• Procesbegeleiding

    Proces
    begeleiding

    Vaak botsen bij veranderingsprocessen de verschillende talen van de betrokkenen. Ideëel versus reëel; droom versus cijfers. Mensen laten zich meeslepen in misverstanden over en weer met alle gevolgen van dien. Goede communicatie en werken aan begrip banen dan nieuwe wegen. Als theoloog en jurist bouw ik zo bruggen om in het proces verder te komen.

Kerksluiting boek

Inhoudelijke varieert het van directie-overgangen tot fusie of het ontbinden van fusies. Groepsprocessen over uiteenlopende zaken van de verbouw van een pand tot het sluiten van een kerk.

Steeds zal ik zoeken naar de combinatie van ziel en zakelijkheid,
Ideaal en werkelijkheid, taal van feiten en van wensen.

Als kerkcoach ben ik aangesloten bij KerkDialoog, het gezamenlijke project van KKA en VKB.
Recent heb ik gepubliceerd: Kerksluiting, einde of nieuw begin?