• Spaarvarken

    Bureau Meerzijdig Support

    Support = samen zoeken naar een oplossing in een vertrouwelijk gesprek met een persoonlijke en praktische insteek.

Justitia

Als jurist en theoloog weet ik dat ‘praktijk’ en ‘zingeving’ samenhangen.
Dat kan in veel zaken omhoog komen: welk motief, welke drijfveer?
Verhelderen waar je dan als individu staat, is van groot belang:

Je voelt je onrecht aangedaan.
Zakelijk en/of persoonlijk.
En wat nu te doen?
Procederen, vechten of laten rusten, vergeven?

Je relatie dreigt vast te lopen.
Scheiden of liever niet?
Alles eens goed op een rijtje zetten.

Of je hebt vragen over ziekte en dood.
Euthanasie.(-verklaring)
Levenswens(-verklaring)
Verder behandelen of niet?
Mijn gezin na mijn sterven.( testament/ erfenis)
Vluchten of bespreken?

En dan juridisch: hoe kun je dat het beste regelen?
Persoonlijke ondersteuning kan dan heel wat ruimte geven.

Een mens heeft vaak vele kanten.
Een probleem of relatie ook.
Als u zich pastoraal persoonlijk wilt uitspreken, kan dat.
Als er juridische aspecten bij aan de orde komen, kan dat ook.