people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

In de directiekamer

Voor (familie)bedrijven. Als vertrouwenspersoon, mediator en/of jurist.

Het begon zo mooi en uitdagend. Een nieuwe baan een nieuw bedrijf. Je gaat er voor. Totdat…

‘Samen de schouders ergens onder zetten’ kan na verloop van tijd ook zwaar gaan drukken. Wrevel en irritatie sluipen de werkvloer op, de directiekamer binnen. Extra pijnlijk bij familiebedrijven of  bij ‘vrienden-voor-het-leven’. Of in bedrijven met een ideaal van hulpverlening en hoge verwachtingen. Afspraken en arbeidsrelaties lijken hun houdbaarheidsdatum overschreden te hebben. Soms komt de tegenwind van buiten: overheden die vergunningen weigeren, regelingen die veranderen. Dan weer worden er grenzen overschreden van seksuele intimidatie. discriminatie, agressie, pesten. Dat laatste sluit dan aan bij mijn ervaring als vertrouwenspersoon en lid van klachtencommissies. Bij andere zaken wordt weer meer beroep gedaan op mjn juridische benadering of mediation kennis.

Kunt u hulp gebruiken in één van de volgende situaties?

  • Lastige bedrijfsopvolging
  • Spanningen binnen de directie
  • Problemen van medewerkers
  • Problemen met financiering bij banken
  • Conflict bij huur, verhuur en pachtcontracten
  • Hulp gewenst bij overleg met gemeenten en provincie

Graag zet ik mijn ervaring in om uw zaken weer op de rails te krijgen.