person holding white ceramic cup with hot coffee

Werkwijze

Vanuit mijn verschillende opleidingen en ervaringen, heb ik meerdere werkwijzen in mijn koffertje. Bij iedere nieuwe vraag die mij bereikt, ga ik eerst na welke methode/ insteek in uw geval het beste is. En of ik degene ben die u het beste kan helpen.

Intake

U kunt mij eenvoudig voor een kennismaking bellen of mailen (zie contact). Na deze eerste kennismaking hebben we doorgaans een uitvoeriger intakegesprek in een persoonlijke ontmoeting. Alleen als we inderdaad verder gaan met elkaar wordt deze tijd in rekening gebracht. Doorgaans 50-50.

De onderwerpen van de intake zijn zoal: Wat is uw uitdaging of probleem? Wat is uw doelstelling? Hoe ziet u een aanpak voor u? We bespreken dat open met elkaar om misverstanden en verkeerde verwachtingen te voorkomen. U kiest in die zin uw eigen route. Omdat we afrekenen per maand, is het niet nodig met uitgebreide offertes met grote en kleine lettertjes te werken. Als het niet ‘werkt’ kun je beter stoppen.

Welke aanpak van uw vraag lijkt het meest succesvol? Procesbegeleiding is iets anders dan mediation. Juridische begeleiding is weer iets anders dan optreden als vertrouwenspersoon. Er gelden ook op al die terreinen weer andere regels van integriteit en professionaliteit. Ook die regels nemen we door en maken daar afspraken daarover.

Soms kun je gaandeweg een proces van aanpak veranderen of even een noodzakelijk zijspoor opgaan: bijv. tijdens een procesbegeleiding een duidelijk stukje mediation invoeren tussen enkele betrokkenen. We bakenen dat zorgvuldig af vanuit de mediation-regels en de gang van het proces. Zo verbind je het beste van de verschillende methoden om verder te komen.

Niet de methode is doorslaggevend, maar het bereiken van het gewenste resultaat!

Tarieven

Omdat ik in heel verschillende situaties werk, hanteer ik ook verschillende tarieven. Daarbij speelt de aard van de werkzaamheden, de context etc. een belangrijke rol. In het intakegesprek wordt ook het tarief besproken en later in ‘werkafspraken’ vastgelegd.

Als algemene regel houd ik aan afrekenen per maand. Voordat de nota wordt opgesteld, vindt er een overleg over de werkzaamheden van die maand plaats. Als u instemt met het aantal uren, reistijd, km en eventuele andere in overleg gemaakte kosten, wordt de nota opgesteld. Als werkzaamheden buiten de directe grenzen van de opdracht vallen, vindt er natuurlijk eerst vooroverleg plaats. Er worden geen kantoorkosten, verschotten, dossierkosten ed. in rekening gebracht.

In principe werken we met modules van een maand; per maand kunnen we wederzijds zonder verder gedoe of kosten de overeenkomst beëindigen als de klik weg is of mijn inzet meer kost dan het oplevert voor u. Door de jaren heen blijkt dat een effectieve werkwijze. Ze heeft nog nooit tot problemen geleid en graag wil ik dat zo houden.