Drieluik febr. 2023 PG Gemeente Parkstad (Limburg)

In de eerste twee bijeenkomsten met de heer Schaap is goede voortgang geboekt en zijn werkafspraken gemaakt om (zo mogelijk nog voor de zomer) tot een afronding van het gevraagde advies te komen.